Naslovnica VIJESTI INFO U OPĆINI VOGOŠĆA U TOKU JE ŠESTA FAZA PROJEKTA DIGITALIZACIJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA

U OPĆINI VOGOŠĆA U TOKU JE ŠESTA FAZA PROJEKTA DIGITALIZACIJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODATAKA

148

Jedan od najvažnijih djelova reformske agende jeste pravna sigurnost nekretnina. U tom pravcu Općina Vogošća ušla je u šestu fazu projekta registracije nekretnina. Ovaj projekat sistemskog ažuriranja podataka o nekretninama ima za cilj da olakša i stavi na javni uvid podatke premjera nekretnina. Bitno je napomenuti i to da sve troškove realizacije ovog projekta snosi Federalna geodetska uprava.

U sedmoj fazi ovog projekta biće uključene katastarske općine Vogošća i Uglješići.

Javno objavljeni podaci vezani za vlasništvo nad nekretninama dostupni su i poreskim upravama, tako da će ova digitalizacija direktno poboljšati i naplatu poreza.

Služba za geodetske poslove i u buduće će se uključivati u projekte koji su prosperitetni i pozitivno utiču na razvoj naše lokalne zajednice.