Naslovnica VIJESTI INFO TRI GODINE SU PROŠLE OD KATASTROFALNIH POPLAVA I KLIZIŠTA U OPĆINI VOGOŠĆA

TRI GODINE SU PROŠLE OD KATASTROFALNIH POPLAVA I KLIZIŠTA U OPĆINI VOGOŠĆA

508

Tokom tri godine, od maja 2014. kada je proglašeno stanje prirodne nesreće na području općine Vogošća do danas, završena je sanacija 18 klizišta. Zahvaljujući saradnji sa Zavodom za izgradnju KS, uz pomoć Kantonalne uprave CZ, obezbijeđena su sredstva za sanaciju 6 klizišta. Dva projekta će biti realizovana u saradnji sa UNDP-em.

Što se tiče područja gdje su zabilježene poplave, uradilo se mnogo značajnih projekata, kao što su:

– izgradnja mosta na Jošaničkom potoku, kao i izrada projektne dokumentacije za trajno uređenje ovog vodotoka u dužini od 1.700m.,

– čišćenje vodotoka rijeka Bosna i Ljubina,

– na rijeci Ljubini sanirana su dva klizišta koja su se nalazila u samom koritu rijeke, kao i trajno uređenje riječnog korita pored OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semiizovcu,

– na rijeci Bosni realizovane su dvije faze trajnog uređenja u dijelu ulice Lug u Svrakama, gdje je dolazilo do izlijevanja vode i plavljenja objekata.

slika poplava

Značajnu pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće Općini Vogošća pružili su Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalni fond za pomoć nastradalima od poplava, Kantonalna uprava CZ, Vlada KS, Zavod za izgradnju KS, UNDP, Vlada Japana, Kraljevina Norveške, Grad Sarajevo, susjedne općine i mnogi drugi…