Naslovnica VIJESTI INFO TINTOR: DOZVOLE ZA IZLAZAK STANOVNIŠTVA

TINTOR: DOZVOLE ZA IZLAZAK STANOVNIŠTVA

247

U nastavku suđenja Jovanu Tintoru, optuženom za ratni zločin počinjen u Vogošći, Odbrana je uložila materijalne dokaze, među kojima su dozvole za napuštanje te općine za osobe srpske nacionalnosti.
Tintorova braniteljica Nina Kisić je kao materijalne dokaze priložila 14 potvrda o odobravanju napuštanja općine Vogošća za pripadnike srpske nacionalnosti koje je izdao Općinski štab Teritorijalne odbrane (TO).
Kao materijalni dokaz uloženo je rješenje Višeg suda u Sarajevu iz augusta 1990. o registru Srpske demokratske stranke (SDS), a u kojem su navedeni programski ciljevi i potpuna ravnopravnost naroda u BiH, kao i očuvanje Jugoslavije.
Kisić je kao dokaz priložila i odluku Izvršnog odbora SDS-a iz septembra 1991. za imenovanje komisije za kadrovska i organizaciona pitanja, kojom želi dokazati da optuženi Jovan Tintor nije bio član ove komisije.
Također, u spis je uložena odluka o postavljenju Borislava Maksimovića na poslove komandira Policijske stanice Vogošća od aprila 1992. godine, kojim Odbrana dokazuje da o tome nije bio obaviješten Krizni štab.
Među dokazima je i Direktiva za odbranu suvereniteta i nezavisnosti Republike BiH, u kojoj je navedeno da se treba izvršiti blokada kasarni i zauzimanje magacina, kao i dokument Ministarstva za narodnu odbranu iz aprila 1992. u kojem stoji da je na punktovima u Vogošći postavljena vojska s oružjem.
Odbrana je uložila transkript razgovora između Milutina Kukanjca i Radovana Karadžića o napadu na fabriku “Pretis” te pismo upućeno Aliji Izetbegoviću u kojem je Kukanjac naveo, prema Odbrani, da su napad izvršile “Zelene beretke”.
U spis je priloženo rješenje Vlade Srpske Republike BiH o formiranju centralne komisije za razmjenu, gdje stoji da se razmjena treba izvršiti “svi za sve”.
“Ulažemo uputstvo o organizovanju i radu ratnih predsjedništava od maja 1992., na okolnosti da je postojao Krizni štab i ovlasti Jovana Tintora. Također ulažem i rješenje o imenovanju direktora ‘Pretis Holdinga’ na okolnosti da je odluke donosila Vlada, a ne općinski organi”, napomenula je Kisić.
Tužilaštvo BiH je Tintora, kao nekadašnjeg predsjednika Kriznog štaba općine Vogošća, optužilo za mučenje, tjeranje na prinudne radove i ubistva Bošnjaka i Hrvata u logorima i na drugim lokacijama u Vogošći.
Kao dokaz priložen je i dokument Srpskog četničkog pokreta Beograd iz maja 1993. koji je potpisao Vojislav Šešelj. Odbrana ovim želi dokazati da Tintor nije na spisku četničkih komandanata, iako su mnogi svjedoci Tužilaštva BiH tvrdili da je bio “četnički vojvoda”.
Suđenje se nastavlja 16. aprila.

/PREUZETO SA BIRN BIH/