TEKU PRIPREME ZA REGIONALNI RUKOMETNI TURNIR KOJEG ORGANIZUJE RK VOGOŠĆA