Naslovnica VIJESTI INFO SVE ZDRAVSTVENE USTANOVE VRŠIT ĆE ANTIGEN TESTIRANJE, PCR SAMO U ODREĐENIM USLOVIMA

SVE ZDRAVSTVENE USTANOVE VRŠIT ĆE ANTIGEN TESTIRANJE, PCR SAMO U ODREĐENIM USLOVIMA

179

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na svojoj posljednjoj sjednici donio je odluku da se nabavi dovoljan broj antigenskih testova, koji će se u narednom periodu koristiti kao dijagnostički dokaz o pozitivnosti ili negativnosti na SARS-CoV-2.
Radi se o testovima Ag-RDT sa 90% senzitivnosti i 97% specifičnosti u usporedbi sa referentnim PCR testom.
Ovi testovi će biti dostavljeni Zavodu za javno zdravstvo KS koji je dužan da izvrši distribuciju prema svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, koje imaju ugovor sa ZZO KS, i to primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, a koji dolaze u kontakt sa pacijentima.
Sve ove ustanove dužne su da vrše antigen testiranje.
Upute za testiranje su sljedeće:
– OSTATI KOD KUĆE U SLUČAJU POJAVE BILO KOJEG SIMPTOMA KOJI UPUĆUJE NA SUMNJU NA COVID-19 I ODMAH SE TELEFONSKI JAVITI NADLEŽNOM LJEKARU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, RADI OTVARANJA BOLOVANJA ILI IZOLACIJE U SKLADU SA PREPORUKAMA FEDERALNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO (simptomi i dio oko izolacije niže u tekstu).
Ne žuriti u prva četiri dana OD POJAVE SIMPTOMA na testiranje, jer zbog negativnog testa i lakših simptoma, može se desiti da pacijent nastavi da se kreće u društvu, te na taj način nastavi širiti zarazu. Preporuka je i da pacijenti koji budu negativni, te nakon testiranja i dalje imaju respiratorne simptome, trebaju ostati kod kuće u nekoj vrsti “moralne izolacije” do potpunog prestanka simptoma. Ljekaru se javljaju redovno, telefonski, radi praćenja simptomatologije na dnevnoj bazi. COVID-19 oboljeli sa lakšim simptomima se liječe u kućnim uslovima. O tome odlučuje ordinirajući ljekar koji ga prati u danima oboljenja.
COVID-19 oboljenje lakšeg toka (bitno zbog perioda zaraznosti) traje obično 7 dana sa simptomima i 3 dana bez simptoma (pacijent ima obavezu izolacije koja podrazumijeva da će obavezno dobiti Rješenje o samoizolaciji koje izdaje Ministarstvo zdravstva KS). U slučaju da kašalj i temperatura traju duže od 7 odnosno 10 dana, pacijent se smatra i dalje zaraznim i produžava se izolacija do prestanka ova dva simptoma i najmanje 3 dana bez simptoma (bez lijekova koji snižavaju temperaturu). O tome također odlučuje ljekar koji liječi i prati pacijenta na primarnom nivou zdravstvene zaštite.
Pacijenti kojima samo curi nos ili ih boli grlo ne zahtjevaju da im se odmah rade laboratorijski nalazi niti RTG pluća. O tome odlučuje ljekar koji ih prati.
Ukoliko se simptomi pogoršaju, u smislu otežanog disanja ili subjektivnog osjećaja pacijenta da mu se zdravstveno stanje pogoršava, i prije rezultata testa može da se javi svom ljekaru koji će ga dalje uputiti. U slučaju da nije uspio kontaktirati svog ljekara može direktno otići u COVID centre JU Dom zdravlja KS (obavezno sa maskom).
Sumnjive i vjerovatne slučajeve COVID-19 oboljenja treba ispitati na prisustvo virusa SARS-CoV-2 laboratorijskim testiranjem.
Pacijentu koji je testiran, na već postojećim, ali i novim punktovima za testiranje, izdavat će se printani nalaz.
Moći će se testirati i oni koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a borave na području ovog kantona.
Klinički kriteriji za testiranje su:
1. Akutna pojava groznice i kašlja, kao i
2. Akutna pojava bilo koja tri ili više sljedećih znakova ili simptoma: groznica, kašalj, opća slabost/zamor, glavobolja, mijalgija, bol u grlu, koriza (hunjavica/curenje nosa/zapušenost nosa), dispneja, anoreksija/mučnina/povraćanje, dijareja, izmjenjeno psihičko stanje.
Testiranje antigen testovima se treba provoditi prema uputama proizvođača i unutar 5-7 dana nakon pojave simptoma. Simptomi u skladu sa kliničkim kriterijima za testiranje unosit će se u sistem.
– U slučaju da je antigen test pozitivan, njegov rezultat se ne potvrđuje PCR testom!
– Ako je antigen test negativan – pacijentu sa lakšom kliničkom slikom (curenje nosa, bolno grlo), ne radi dodatno PCR testiranje.
Preporuka je da ukoliko imaju respiratorne simptome ostanu kod kuće u nekoj vrsti “moralne izolacije” do potpunog prestanka simptoma.
– Ako je antigen test negativan – pacijentima koji imaju kliničku sliku koja napreduje ili su simptomi, u skladu sa kliničkim kriterijima teži, dodatno se radi PCR.
Ne testiraju se kontakti oboljelih bez simptoma, niti u domaćinstvu, niti u radom okruženju (iz razloga – strah).
Svi pozitivni rezultati testa iz verificiranih privatnih ustanova se priznaju i obaveza je ljekara porodične medicine da ih unese u sistem.
Pacijenti za ambulantne preglede na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, nisu u obavezi predočiti rezultat testiranja na Covid-19. Neophodno je izvršiti dobru trijažu prilikom ulaska u zdravstvene ustanove.
Za hitne hospitalizacije – ustanova je dužna obaviti testiranje na Covid-19 i verificiranje nalaza u sistem.
Za planirane i dnevne hospitalizacije – pacijent je obavezan da na nivou primarne zdravstvene zaštite obavi testiranje na Covid-19.
Trenutne važeće/posljednje preporuke za izolaciju oboljelih od COVID-19, koje su objavljene na web stranici FZZJZ glase:
Razdoblje inkubacije i samoizolacije za bliske kontakte slučajeva COVID-19
Vrijeme inkubacije iznosi 1-14 dana, što je i preporučeno vrijeme samoizolacije za bliske kontakte potvrđenih slučajeva COVID-19.
Ako je osoba u posljednjih 6 mjeseci imala laboratorijski dokazan COVID-19, te ima medicinsku dokumentaciju kojom može potvrditi da je preboljela COVID-19, ne treba ići u samoizolaciju.
Također, ako je osoba u posljednjih 6 mjeseca na temelju jasne epidemiološke anamneze i kliničke slike klasificirana kao vjerovatan slučaj COVID-19 (npr. član porodičnog domaćinstva koji živi s laboratorijski potvrđenim bolesnikom koji je tokom izolacije razvio karakteristične simptome bolesti), ne treba biti u samoizolaciji, što može odrediti doktor koji provodi zdravstveni nadzor u skladu sa podacima u medicinskoj dokumentaciji.
Većina potpuno vakcinisanih osoba ili osoba koje su preboljele COVID-19 i primile dvije doze vakcine, bez simptoma sličnih COVID-u, ne trebaju ići u izolaciju ili se testirati nakon izlaganja osobi sa sumnjom ili potvrđenim COVID-19. Međutim, trebaju pratiti simptome COVID-19 i obratiti pažnju na preventivne mjere tokom 14 dana nakon izlaganja. Ako se pojave simptomi, trebali bi se izolirati od drugih, biti klinički procijenjeni na COVID-19, uključujući testiranje na SARS-CoV-2, ako je potrebno.
Ažurirane preporuke za izlazak iz izolacije (Novembar 2020) – trenutno su i dalje objavljene na web stranici FZZJZ
• Ako je osoba koja se nalazi u izolaciji laboratorijski pozitivna na SARS-CoV-2 i asimptomatska*, nakon 10 dana od uzimanja uzorka smatra se zdravom i otpušta iz izolacije;
• Ako osoba koja se nalazi u izolaciji razvije blagu/umjerenu kliničku sliku COVID-19 smatra se zdravom najmanje 10 dana nakon pojave simptoma i najmanje 3 dana bez simptoma* (npr. osoba koja je imala simptome 2 dana, smatra se zdravom nakon 10 dana od pojave simptoma – 7+3).
Na kraju izolacije, kao kriterij za otpuštanje ne koristi se retestiranje na SARS-CoV-2.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/