Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 35. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 35. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

98

Početak sjednica je najavljen za 15 sati.  Za sjednicu je pripremljen sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja i inicijative
2.Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
3.a) Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za period 01.01. –31.12.2019. godine; b) Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture u2020. godini –Prijedlog
4.a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Gradina 2“ -Nacrt; b) Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradina 2“-Nacrt 5.Odluka o prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe–Prijedlog
6.Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01. -31.12.2019. godine
7.Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2019. godinu
8.Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2019. godine
9.Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2019. godinu
10.Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-31.12.2019. godine
11.Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu
12.Akti poslovanja:-Rješenje o izmjeni pravosnažnog Rješenja, broj: 01-31-1928/00 od 30.11.2006. godine
13.Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošćaza 2019. godinu
14.Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti