Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

48

D N E V N I   R E D:

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
  3. Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu – Prijedlog
  4. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu-Prijedlog
  5. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu – Prijedlog
  6. Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2020. godinu – Prijedlog
  7. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2020. godinu –Prijedlog
  8. Plan rada JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za 2020. godinu
  9. Plan rada i finansiranja JP RTV Vogošća d.o.o. za 2020. godinu
  10. Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti