Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 22. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 22. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

83

Za 22. sjednicu Općinskog vijeća Vogošća predloženo je 17 tačaka dnevnog reda. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici će razmatrati Odluku o usvajanju Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Tu je i Odluka o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje u formi Prijedloga. Kao četvrta tačka je Odluka o visini najamnine u stambenim jedinicama izgrađenih u okviru projekta RSP-Neprofitno socijalno stanovanje“ u Vogošći- Prijedlog. Na dnevnom redu naći će se i nekoliko izvještaja,među kojima je Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2022. godine, zatim  Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2022. godinu, kao i Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01. – 31.12.2022. godine. Kao 13. tačka je Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Vogošća za 2022. godinu i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2022. godinu. Tu je i Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.- 31.12.2022. i Akti poslovanja. 17. je Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2022. godinu. 22. sjednica biće održana u velikoj općinskoj sali sa početkom u 10.00 sati.