Naslovnica VIJESTI INFO SUTRA 10. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

SUTRA 10. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

69

Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća će se održati sutra sa početkom u 10 sati u Velikoj sali Općine Vogošća sa sljedećim Dnevnim redom:

  1. Vijećnićka pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća
  3. Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije – Prijedlog
  4. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu – Prijedlog
  5. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2022.godinu – Nacrt
  6. Izmjene i dopune Plana rada i finansijskog plana JP RTV Vogošća za 2021.godinu
  7. a) Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica – Prijedlog, b) Odluka o verifikaciji mandata članova Savjeta mjesnih zajednica – Prijedlog
  8. Informacija o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina u 2021.godini na području Općine Vogošća
  9. Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti