Naslovnica VIJESTI INFO STANJE SIGURNOSTI U OPĆINI VOGOŠĆA ZADOVOLJAVAJUĆE

STANJE SIGURNOSTI U OPĆINI VOGOŠĆA ZADOVOLJAVAJUĆE

68

Stanje sigurnost u općini Vogošća u prva tri mjeseca 2021. godine ocjenjuje se zadovoljavajućim.

U oblasti kriminaliteta smanjen je broj krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu. Prema riječima Nasira Spahića, komandira Policijske stanice Vogošća, u prvom kvartalu tekuće godine zabilježeno je 19 događaja sa obilježjem krivičnog djela. U okviru toga nije bilo događaja koji bi izazvali veću uznemirenost građana.

Javni red i mir narušen je 104 puta, uglavnom su naši sugrađani kršili epidemiološke mjere jer nisu nosili maske ili su se kretali u vrijeme policijskog sata.

U oblasti saobraćaja policijski službenici su u prva tri mjeseca 2021. godine uviđaj izvršili za 26 saobraćajnih nesreća, dok su u 23 slučaja učesnici u nezgodama sačinili Evropski izvještaj.