Naslovnica VIJESTI INFO ŠTA PODRAZUMIJEVA USVOJENA ODLUKA O DOPUNI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKTA U 2022. GODINI?

ŠTA PODRAZUMIJEVA USVOJENA ODLUKA O DOPUNI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKTA U 2022. GODINI?

70

Iako je novembar građevinska sezona u Vogošći i dalje traje. Povoljni vremenski uslovi omugućili su realizaciju nekoliko infrastrukturnih i komunalnioh projekata. O tome se govorilo i na 19. sjednici Općinskog vijeća Vogošća na kojoj je usvojena  Odluka o dopuni Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Prema toj Odluci dodatno su u programa rada za ovu godinu uvršteni još neki projekti koji će biti realizovani u narednom periodu.

Ovom Odlukom usvaja se dopunjeni Program prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na oblast puteva. Prilikom usvajanja Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu u istom nisu bile obuhvaćene slijedeće ulice:  sanacija kraka puta u Ul. Donja Jošanica I od br. 152 do br. 178, sanacija kraka puta u Ul. Mitra Šućura od br. 279 do br. 287, sanacija dva kraka puta u Ul. Barica kod br. 9 i kod br. 50, sanacija dijela kraka puta u Ul. Vranjak kod br. 1.

Stanovnici predmetnih ulica su samoincijativno riješili imovinsko-pravne odnose, te je vlasništvo nad zemljištem postalo javno dobro knjiženjem na Općinu Vogošća, čime su se stekli uslovi da gore navedene ulice uđu u Program prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Izvršenim obilaskom terena konstatovano je da se radi o makadamskim putevima u lošem stanju, te da je zahtjev građana za sanaciju istih opravdan.

Finansijska sredstva za realizaciju Odluke obezbijeđena su u Budžetu Općine Vogošća.