Naslovnica VIJESTI INFO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU OPĆINE VOGOŠĆA: 2019. GODINA BILA JE DINAMIČNA SA...

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU OPĆINE VOGOŠĆA: 2019. GODINA BILA JE DINAMIČNA SA ASPEKTA PRIMJENE ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA

366

Služba za opću upravu u Općini Vogošća obavila je niz poslova i zadataka u godini iza nas. Koliko je 2019. godina bila dinamična sa aspekta primjene Zakona o matičnim knjigama potvrđuju i podaci: sklopljeno 168 brakova, izvršena 362 upisa u matičnu knjigu rođenih, 30 naknadnih upisa u matičnu knjigu vjenčanih, 248 ih je upisano u matičnu evidenciju umrlih, jedan upis u knjigu državljana…

Prema Zakonu o matičnim knjigama, koji je stupio na snagu 12. maja 2012. godine, uspostavljen je Matični registar koji sadrži podatke iz svih matičnih knjiga. Registar čiji je sastavni dio i Vogošća, uspostavljen je na nivou Općina/Gradova, Kantona i Federacije BiH. U Matičnom uredu u Općini Vogošća, građani mogu dobiti Izvode iz matičnih evidencija rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih i iz drugih općina u Federaciji BiH. Takvih uvjerenja u godini iza nas Matični ured je Općine Vogošća izdao je čak 11.600.

U Službi za opću upravu Općine Vogošća nastavlja se i praksa pružanja besplatne pravne pomoći građanima Općine Vogošća.