Naslovnica VIJESTI INFO SALEM GLJIVA STARI – NOVI PREDSJEDNIK USR “VOGOŠĆA”

SALEM GLJIVA STARI – NOVI PREDSJEDNIK USR “VOGOŠĆA”

299

U ponedjeljak 05.03.2018. godine, sa početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Vogošća održana je Izborna skupština za članove Udruženja sportskih ribolovaca Vogošća.  Skupštini su prisustvovali članovi  Udruženja  koji su aktivno uključeni u njegov rad.

Nakon izbora radnih tijela, zapisničara i verifikacione komisije utvrđeno je postojanje kvoruma za rad. Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno uz iskazane pohvale za rad u 2017. godinu. Za predsjednika je reizabran Salem Gljiva, dok je novoizabrani dopredsjednik Hasan Dolovac.  Za novog predsjednika skupštine izabran je Sakib Efendić, a dopredsjednik je Aldin Omerović.  Udruženje sportskih ribolovaca  Vogošća će u narednom  periodu nastaviti sa provođenjem aktivnosti na razvoju sportskog ribolova, održavanju ekoloških akcija i promociji sportskog ribolova  među mladim  članovima.

Dolaskom proljeća sunčanog  i lijepog  vremena  većina ribolovaca će zatvorene prostore zamijeniti boravkom na otvorenom,  pokraj rijeka i uživati u svojim ribolovnim vještinama.