Naslovnica VIJESTI INFO RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

110

Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Vogošća raspisala je 3. marta JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih priznanja.
Pravo predlaganja imaju vijećnici, Općinski načelnik, političke partije, privredna društva, ustanove, udruženja, mjesne zajednice, radna tijela Općinskog vijeća kao i drugi organi i organizacije koje imaju sjedište na području općine Vogošća.
Prijedlozi se podnose u pisanoj formi sa obrazloženjem a za sljedeća priznanja: Zlatni grb sa plaketom Općine Vogošća, Plaketa Humanista godine Općine Vogošća i Zahvalnica Općine Vogošća.
Kriterij za dodjelu priznanja Općine Vogošća, za fizička i pravna lica je da imaju sjedište/prebivalište na području općine Vogošća, osim u izuzetnim slučajevima.
Za ZLATNI GRB SA PLAKETOM OPĆINE VOGOŠĆA kriteriji za kandidate su i:
– doprinos i postignuti rezultati u odbrani, obnovi, izgradnji, razvoju, napretku, te uopće aktivnosti usmjerene ka postizanju sigurnosti građana i dobrobiti Općine;
– doprinos proširenju proizvodnih i drugih kapaciteta, kao i zapošljavanje na području općine;
– doprinos unapređenju i zaštiti čovjekove životne i radne sredine, očuvanju kulturne i prirodne baštine i dostignućima od općeg značaja za život i rad građana;
– da se radi o istaknutim i uglednim pojedincima općine i šire, koji su u dužem vremenskom periodu ostvarili izuzetne rezultate u radu;
– da se radi o pojedincima koji su postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, sporta, vjerskog života, zdravstva, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, zaštite radne i prirodne sredine i svakog drugog rada od općeg javnog interesa;
– da se radi o pravnim licima koja su ostvarila u dužem vremenskom periodu izuzetne poslovne i druge rezultate u ukupnom ekonomskom ili društvenom razvoju općine, te dali doprinos njenoj državnoj i međudržavnoj promociji i ugledu.
Za PLAKETU HUMANISTA GODINE OPĆINE VOGOŠĆA predlažu se fizička i pravna lica:
– za doprinos u humanitarnim i drugim dobrotvornim aktivnostima, ako to nije primarna aktivnost i obaveza;
– za doprinos u spašavanju ljudskih života;
– za doprinos u spašavanju materijalnih dobara privatne i državne imovine od elementarnih i ekoloških nepogoda i drugih nesreća;
– da je dugogodišnji redovni davalac krvi;
– da je poznati humanista po pitanju pomaganja osoba kojima je ta pomoć potrebna, te pomaganja u radu humanitarnih organizacija.
ZAHVALNICA OPĆINE VOGOŠĆA dodjelu se u znak zahvalnosti Općine Vogošća priznatim ličnostima, građanima i pravnim licima općine Vogošća, koji su dali poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih vrijednosti, izgradnji i jačanju institucija lokalne zajednice u općini Vogošća i njenoj afirmaciji u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Priznanja Općine Vogošća ne mogu se dodijeliti pojedincima, organizacijama i pravnim licima koja su dobila najveće općinsko priznanje u posljednjih deset godina. Također ne mogu se dodijeliti osobama uposlenim u Općini Vogošća, osim onih koje su postigle izuzetne rezultate van radnih poslova koje obavljaju u Općini Vogošća.
Prijedlozi se podnose do 4. aprila 2022. godine do 16,00 sati na adresu:
Općina Vogošća
Općinsko vijeće
Komisija za odlikovanja i priznanja
a za sve eventualne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon Općinskog vijeća Vogošća broj 033/586-407.
Odluku o dodjeli priznanja Općine Vogošća donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za odlikovanja i priznanja a ista će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća u povodu Dana općine 24. juna.