Naslovnica VIJESTI INFO RADNICI KJKP “PARK” POJAČALI AKTIVNOSTI U VOGOŠĆI, SADI SE NOVO SEZONSKO CVIJEĆE

RADNICI KJKP “PARK” POJAČALI AKTIVNOSTI U VOGOŠĆI, SADI SE NOVO SEZONSKO CVIJEĆE

101

Još u aprilu ove godine radnici preduzeća “Park” počeli su sa čišćenjem  i uređenjem parkova i drugih zelenih površina u centralnom dijelu Vogošće.  Ovih dana intezivirane su aktivnosti  na košenju trave i sadnji sezonskog cvijeća.

Mašinska košnja travnjaka rađena je još u naseljima Semizovac, Kobilja Glava i Hotonj uz objekte ambulanti, te u naselju Rosulje. Uporedo je vršeno i čišćenje biootpada, te higijena u deset ulica.

Takođe planira se i okopavanje  sadnica drveća i orezivanje  žive ograde. Novo cvjetno ruho dobit će zapravo  sve gredice na zelenim  površinama koje su za to predviđene. I ove godine “Park” će realizovat određene projekte sa Općinom Vogošća sa kojom dugi niz godina uspješno sarađuje na polju čuvanja zelenila u Vogošći.