Naslovnica VIJESTI INFO PUNOLJETNI GRAĐANI MORAJU IMATI LIČNU KARTU

PUNOLJETNI GRAĐANI MORAJU IMATI LIČNU KARTU

181

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u BiH dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta.  Ukoliko prvi put vadite ličnu kartu, potrebno je popuniti zahtjev koji dobijete na lokaciji. Trebate donijeti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijavu o mjestu boravka, te dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18 KM.

Lična karta se izdaje na period od deset godina.