Naslovnica VIJESTI INFO PRVA TRANSFERZALA I KRUŽNI TOKOVI TEMA SASTANKA U OPĆINI VOGOŠĆA

PRVA TRANSFERZALA I KRUŽNI TOKOVI TEMA SASTANKA U OPĆINI VOGOŠĆA

407

Danas je u Općini Vogošća održan sastanak na kojem su prisustvovali načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, predstavnici Cesta FBiH te direktor Zavoda za planiranje KS Hamdija Efendić. Na sastanku se razgovaralo o dvije teme, izgradnji kružnih tokova i Prve transferzale na području Vogošće.  Na realizaciji ovih projekata intezivno se radi posljednjih nekoliko godina ali se nailazi i na probleme.

Na području općine Vogošća planirana je  izgradnja 4 kružna toka. U toku ove godine izvjesna je izgradnja raskrsnice s kružnim tokom kod Vogošćanske petlje, kao i raskrsnice s istom namjenom kod hotela Sunce. Izrađen je i projekat za kružni tok na ulazu u fabriku Pretis. Na ovoj lokaciji potrebno je izmjestiti odnosno ukloniti nekoliko objekata. U toku je izrada projekta krružnog toka u naselju Kobilja Glava.

Prva transferzala, odnosno njena  izgradnja je važna za cijeli Kanton Sarajevo. Prema riječima načelnika Edina Smajića započela je izrada A faze 4 regulaciona plana koja obuhvataju trasu Prve transferzale koja prolazi kroz Vogošću, od Vogošćanske petlje do Kobilje glave. Ovdje se naišlo na problem sa planovima i imovinom Željeznica FBiH i BH Gas-a.  Na današnjem sastanku zatraženo je da se premijer i Vlada KS uključe u rješavanje ovog problema kako bi regulacioni planovi koji su pretpostavka za izgradnju transferzale što prije izradili. Premijer KS Adem Zolj istakao je da je trasa Prve transferzale u rješavanju saobraćajne problematike u Vogošći isto toliko važna i za Kanton.