Naslovnica VIJESTI INFO PROŠLA GODINA U UDRUŽENJU RVI OPĆINE VOGOŠĆA UZ STANDARDNE AKTIVNOSTI

PROŠLA GODINA U UDRUŽENJU RVI OPĆINE VOGOŠĆA UZ STANDARDNE AKTIVNOSTI

82

Prošla 2021. godina u Udruženju RVI Općine Vogošća bila je u znaku tradicionalnih aktivnosti koje su usmjerene na pomoć i podršku ovoj populaciji odnosno članovima.  Istina,  situacija izazvana pandemijom COVID – 19 dovela je do toga da se određene aktivnosti odgode za neka bolja vremena, a sredstva namijenjena za tu svrhu preusmjere tamo gdje su potrebnija.

Tokom našeg razgovora sa predsjednikom Udruženja  RVI Općine Vogošća Seadom Hadžićem, pokušali smo sumirati godinu i podsjetiti na  najvažnije projekte, one po kojima je   zapravo ovo Udruženje prepoznatljivo: “Mi tradicionalno imamo svoja obilježavanja čiji smo organizatori ali učestvujemo i u drugim koja se tiču značajnih datuma na području općine Vogošća. Neka sportska takmičenja nismo održali zbog korone, a sredstva smo prebacili za pomoć najugroženijim članovima.  Veliku zahvalnost dugujemo  Općini Vogošća, načelniku Smajiću i pomoćniku Kadriću na kontinuiranoj podršci.” – rekao je Hadžić.

Razgovarajući o problemima sa kojima se susreće ova populacija, Sead Hadžić kao najčešći izdvaja duga i česta čekanja na preglede u bolnicama, a populacija je sve starija, oštećenog zdravlja i sve više treba takvu vrstu pomoći.