Naslovnica VIJESTI INFO USKORO IZRADA REGULACIONOG PLANA “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC”

USKORO IZRADA REGULACIONOG PLANA “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC”

643

Regulacioni plan „Privredna zona Semizovac“ jedan je od najvažnijih projekata za Općinu Vogošća, koji će se realizirat u narednim godinama. Obuhvata prostor kasarne u Semizovcu, površine oko 14 hiljada hektara. Općinsko vijeće Vogošća donijelo je Odluku o pristupanju izrade Regulacionog plana „Privredna zona Semizovac“, na jučer odražanoj 39. sjednici. Sredstva za njegovu izradu obezbjedit će Općina Vogošća kroz budžet za ovu i narednu godinu.

Procedura izrade prostorno-planske dokumentacije provedbenog plana traje od 12 do 18 mjeseci. Nosilac priprema za izradu Plana je načelnik Općine Vogošća, a nosilac njegove izrade je Zavod za planiranje razvoja KS.