Naslovnica VIJESTI INFO PREPORUKE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA...

PREPORUKE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD KIŠNIH PADAVINA, GRADA I VJETRA

46

Kantonalna uprava Civilne zaštite KS objavila je Preporuke pravnim i fizičkim licima u kojima se kaže:
S obzirom da se u narednom periodu prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području cijele Bosne i Hercegovine očekuju obilniji pljuskovi sa jakom grmljavinom (izdato narandžasto upozorenje), koje mogu lokalno usloviti bujične poplave, udare vjetra i grada, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br.39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina, grada i vjetra (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, grada i vjetra, a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.
Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, DA KONTINUIRANO VRŠE OBILAZAK NAJUGROŽENIJIH PODRUČJA OD POPLAVA I DA ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće poplave na području svojih općina i da pruže neophodnu pomoć ugroženom stanovništvu.
Napominjemo navedene subjekte, da su dužni ODMAH ČIM primjete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

/preuzeto sa www.kucz.gov.ba/