Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REHABILITACIJI ULICE KOBILJA GLAVA

POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA REHABILITACIJI ULICE KOBILJA GLAVA

102

Ugovor o radovima na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu ulice Kobilja Glava u ukupnoj dužini od 290 metara zaključen je na osnovu zajedničke nabavke između Općine Vogošća i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, izgradnju oborinske odvodnje sa slivnicima, zamjenu podtla, ugradnju tampona, ivičnjaka i asfaltiranje. Kolovozna konstrukcija se sastoji od 30 centimetara tampona, grede od 20 centimetara, nosivog sloja asfalta od 7 centimetara i habajućeg sloja asfalta od 5 centimetara.

Općinski načelnik Edin Smajić istakao je da ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 180.870,30 KM sa PDV-om, a radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS.Izvođač radova je “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak, a rok za izvođenje radova je 40 radnih dana.Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.