Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN SPORAZUM O NASTAVKU REALIZACIJE POTPROJEKTA IZGRADNJE MEMORIJALNOG CENTRA “ŽUČ”

POTPISAN SPORAZUM O NASTAVKU REALIZACIJE POTPROJEKTA IZGRADNJE MEMORIJALNOG CENTRA “ŽUČ”

108

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović potpisao je danas Sporazum o nastavku realizacije potprojekta Izgradnje memorijalnog centra “Žuč”. Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su predstavnici općina Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, te Fonda Memorijala KS, kao i direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov, koji su neposredni akteri u realizaciji ovog projekta.

Ovim sporazumom definisane su aktivnosti prve faze potprojekta izgradnje Memorijalnog centra “Žuč”, koji je sastavni dio Projekta “Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995”, a koje obuhvataju izdavanje građevinske dozvole, izradu elaborata o planu izgradnje, ali i načine obezbjeđenja sredstava, izbor najboljeg ponuđača, tehnički prijem, te izradu elaborata o preuzimanju, upravljanju i stavljanju u funkciju ovog memorijalnog kompleksa.

Ministar Osmanović je podržao planiranu dinamiku rada na ovom bitnom projektu, te istakao da vjeruje kako će i ostale predviđene aktivnosti na izgradnji ovog memorijalnog centra teći u skladu sa predviđenim obavezama svih ugovornih strana. Podsjetio je i kako je tokom 2015. godine odabrano najbolje idejno rješenje za Memorijalni centar “Žuč”. “U novembru iste godine, na mjestu nekadašnjeg Doma kulture na brdu Žuč počela je izgradnja Spomen-doma oslobodiocima općine Novi Grad i grada Sarajeva koji će se nalaziti na ulazu u budući memorijalni kompleks Žuč”, rekao je ministar Osmanović. “U narednom periodu nastavit će se aktivnosti i na realizaciji projekta Memorijalni centar ‘Žuč’ na način kako je definisano projektnim zadatkom, a čija izgradnja će u konačnici predstavljati monumentalno zdanje svim braniocima koji su branili grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu”, najavio je ministar Osmanović.

 

(PREUZETO SA STRANICE VLADE KANTONA SARAJEVO