Naslovnica VIJESTI INFO PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE: USLUGE POJEDINCIMA I PORODICAMA

PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE: USLUGE POJEDINCIMA I PORODICAMA

43

Novoizgrađena zgrada KJU “Porodično savjetovalište” krajem prošle godine službeno je otvorena u ulici Bihaćka bb u Novom Sarajevu.
Nova zgrada je projektovana i izgrađena prema standardima koji omogućavaju pružanje kvalitetnih savjetodavno-terapeutskih usluga i usluga primarne prevencije.
Epidemija koronavirusa, neizvjesnost, strah, briga za egzistenciju itekako utječu na psihičko zdravlje stanovnika. Sve se to reflektuje na porodicu, odnose i funkcionisanje u zajednici. ‘Porodično savjetovalište’ je spremno za sve izazove i svom u budućem radu fokus rada stavlja na Zdravu porodicu. Odlazak u Porodično savjetovalište je dobrovoljan i bez pritiska, a stučnjaci procjenjuju kako i na koji način raditi sa pojedincima ili porodicama.