Naslovnica VIJESTI INFO POLAGANJE EKSTERNE MATURE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U DRUGOJ POLOVINI JUNA

POLAGANJE EKSTERNE MATURE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U DRUGOJ POLOVINI JUNA

157

Učenici eksternu maturu polažu iz tri osnovna predmeta(maternji jezik i književnost, matematika i prvi strani jezik), a tri predmeta učenici sami biraju. Radi se o predmetima iz grupe društvenih(historija i geografija) i prirodnih (biologija,hemija i fizika) nauka. Takođe učenici mogu birati i informatiku kao još jedan izborni predmet.

Ministarstvo je donijelo Instrukciju o izboru šest osnovnih škola na području KS u kojima će učenici koji dolaze izvan KS polagati eksternu maturu. Jedna od tih škola je i OŠ „Porodice ef. Ramić“ iz Semizovca.

Direktor ove škole kaže da je najviše zadovoljan ranije pokazanim znanjem  iz engleskog jezika, ali se nada da će učenici dosta bolje znanje pokazati na završnom ispitu eksterne mature koji se polaže 19. i  20. juna 2017. godine.