Naslovnica VIJESTI INFO POČELI RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA I SAOBRAĆAJNICE U NOVOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA I SAOBRAĆAJNICE U NOVOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI

284

Na osnovu Okvirnog sporazuma o uslovima i načinu izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice i mosta u Novoj industrijskoj zoni Vogošća, firma “Termo-beton” d.o.o. iz Breze počela je sa izvođenjem radova na izgradnji konstrukcije mosta i izmještanju podzemnih instalacija.
Ukupna vrijednost radova po Okvirnom sporazumu iznosi 1.345.005,03 KM sa PDV-om a finansirat će se namjenskim sredstvima viših nivoa vlasti i sredstvima Budžeta Općine Vogošća.
Pripremni radovi podrazumijevaju izmještanje podzemnih instalacija vrelovoda u dužini od 150 metara, fekalne i oborinske kanalizacije (155 m) i vodovoda (47 m). Radovi na konstrukciji mosta sastoje se od izgradnje armirano betonske konstrukcije mosta raspona 20 metara i širine poprečnog presjeka 12 metara a biće izgrađeno i 267 metara saobraćajnice, poprečnog presjeka od dvije saobraćajne trake širine 3,25 m, ivične trake po 0,30 m, sa obostranim pješačkim stazama širine po 1,60 m.
Značaj ovog projekta je u Izgradnji ulaza u Novu industrijsku zonu koji je adekvatan za saobraćaj teretnih vozila, sigurniji i lakši pristup pješacima, rasterećenje saobraćaja na magistralnom putu i u Ulici Muje Šejte te povezivanje magistralnog puta sa budućom dionicom Prve transferzale.
Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Rokovi za izvođenje radova definisani su pojedinačnim ugovorima, a u zavisnosti od vrste i obima radova. Garantni rok iznosi 2 godine od primopredaje radova.