Naslovnica VIJESTI INFO PALIJATIVNA NJEGA ILI KAKO POMOĆI BOLESNICIMA SA SMRTONOSNIM BOLESTIMA

PALIJATIVNA NJEGA ILI KAKO POMOĆI BOLESNICIMA SA SMRTONOSNIM BOLESTIMA

394

Palijativna njega je specijalistička zdravstvena briga o  osobama  oboljelim  od teških bolesti. Usmjerena je na olakšavanje simptoma, boli i stresa od teške bolesti – bez obzira na prognozu kako bi se poboljšala  kvaliteta života  pacijentima  i njihovim porodicama. Palijativnu njegu  pruža  tim lijekara, medicinskih sestara te drugih stručnjaka koji rade zajedno.  U bilo koje doba i tokom  bilo koje faze ozbiljne bolesti. Lijekovi koje koriste bolesnici pri palijativnoj njezi koriste se drugačije od standardnih lijekova, što je utvrđeno na temelju brojnih ispitivanja.

Smisao palijativne njege i takozvanih hospisa, koji kod nas juš uvijek nisu uspostavljeni, a od izuzetne su važnosti,  jeste prvenstveno olakšati posljednje mjesece života pacijentima koji se nalaze u terminalnoj ili uznapredovaloj fazi bolesti. Cilj je da uz adekvatnu kontrolu simptoma bolesti pacijenti trpe što je moguće manju bol, ali i da im se pruži psihosocijalna podrška kako bi se lakše nosili sa bolešću. U DZ Vogošća, usluge palijativne njege pružaju ljekari i ostalo medicinsko osoblje koliko je to moguće kroz patronazne posjete i na poziv porodica teško oboljelih pacijenata.