Naslovnica VIJESTI INFO OTVOREN PRODUŽENI BORAVAK ZA DJECU U OŠ “ZAJKO DELIĆ” KOBILJA GLAVA

OTVOREN PRODUŽENI BORAVAK ZA DJECU U OŠ “ZAJKO DELIĆ” KOBILJA GLAVA

508

Posljednih godina sve je veći interes i potreba roditelja za produženim boravkom djece u osnovnoj školi. U ovoj školskoj godini produženi boravak uveden je i u osnovnoj školi „Zajko Delić“ na Kobiljoj Glavi. Odgajateljice Azra Kerla i Amila Kurtalić svakog radnog dana uživaju sa ovim mališanima. Produženi boravak radi svakog radnog dana u periodu od 07 do 17 sati.

Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave, ali i cjelovitiji i bogatiji. Ne svodi se samo na pisanje zadaće i dovršavanje jutarnjeg posla. Produženi boravak obuhvata ishranu djece, aktivnosti na izradi zadaće, vježbanju sadržaja iz redovne nastave, te organizovane slobodne aktivnosti prema izboru djeteta i mogućnostima škole.

Dijete je uz ovakav redovan rad uvijek spremno i sigurno u sebe za provjeru znanja, nema strah zbog nakupljenog gradiva i neredovnog rada, ne boji se provjere znanja, rado završava sve školske obaveze i voli školu. Ono što je primijetno kod ovakvog rada u grupi sa drugarima je da djeca rado uče i rade, takmiče se u znanju, a slušajući jedni druge prilikom utvrđivanja gradiva i provjere znanja i sami lakše pamte.