Naslovnica VIJESTI INFO OŠ „ZAHID BARUČIJA“: PUNA PODRŠKA PROGRAMU MATRICE U ŠKOLAMA

OŠ „ZAHID BARUČIJA“: PUNA PODRŠKA PROGRAMU MATRICE U ŠKOLAMA

235

U cilju zaštite dječijih prava i brige za njihovo psihofizičko zdravlje, pilot programu “Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika” u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, svoja vrata otvorila je i OŠ „Zahid Baručija“. Nakon što je prethodno završena edukacija uposlenih o programu Matrice, učenicima se u ovoj školi pristupa sistematski i sa velikom odgovornošću.

Prema riječima direktora škole Hamdije Kučevića, Matrica indikatora koja je pripremljena na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i stručnjaka iz različitih oblasti, od velikog je značaja za obrazovanje ali i društvo u cjelini.

Matrica je lista opisnih ponašanja djeteta koji su, ako se često pojavljuju, rizični po dijete, drugu djecu ili pak za zajednicu, i upravo iz tog razloga se obavezuju svi odgovorni da se uključe i reaguju kako bi postupili u najboljem interesu za dijete. Cilj ovog programa je rana prevencija, odnosno da se umjesto kaznenih mjera, provede savjetodavni rad stručnjaka sa učenicima. Prema informacijama iz resornog ministarstva, podaci iz Matrice se čuvaju samo u toku jedne školske godine, nakon čega se uništavaju, i neće pratiti dijete.

Ako je suditi po komentarima u javnosti, mišljenja o Matricama su različita jer jedni ih u potpunosti podržavaju a drugi ističu da ovaj program sadrži brojne nejasnoće. Ipak, više je onih koji smatraju da je konačno u primjeni sistemsko rješenje za ponašanje koje se uoči i okarakteriše kod đaka kao društveno neprihvatljivo.