Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO SVOJU 13. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA ODRŽALO SVOJU 13. REDOVNU SJEDNICU

139

U Velikoj sali Općine Vogošća danas je sa početkom u 10 sati i 30 minuta održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sjednica je počela polaganjem svečane zakletve novog vijećnika Seada Kerle koji je u vijećničkim klupama zamijenio Midhata Kerla iz Naroda i pravde. Odmah nakon toga on je, zajedno sa ostalim prisutnim vijećnicima, jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne sjednice i predloženi Dnevni red za ovu.
Tačka Vijećnička pitanja i inicijative i na ovoj sjednici izazvala je dosta pažnje. Sat vremena trajalo je postavljanje novih pitanja i inicijativa te izjašnjavanje o prethodnim a na neka od pitanja odgovore i dodatna pojašnjenja dali su Općinski načelnik i njegovi pomoćnici.
I prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o privremenom korištenju javnih površina na području općine Vogošća izazvao je značajnu pažnju. Po riječima pomoćnika načelnika Fetaha Kadrića riječ je o prvom iz seta dokumenata koji su planirani da se pripreme u narednom periodu i koji će olakšati razvoj naše općine. Dokument je predstavio u ime radne grupe Adnan Alikadić i istakao da je Općina Vogošća među prvima u BiH pokrenula inicijativu da se ovim Elaboratom utvrdi koje javne površine mogu da se izdaju u zakup a da ne ometaju normalno i sigurno kretanje pješaka. Nakon što je pokušao i da odgovori na sva pitanja koja su postavili vijećnici Odluka je dobila jednoglasnu podršku prisutnih vijećnika.


Jednoglasno je usvojena i Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz općinskog Budžeta za ovu godinu za RVI 100% prve grupe paraplegičare i Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata za imenovanje članova Općinske izborne komisije. Vijećnici su dali jednoglasnu podršku ponovnom izboru Selme Zunđe i Andreje Mehmedović u OIK Vogošća, kao i imenovanju Mirze Vrabca koji je zamijenio razriješenog Smaju Alića.
Kemal Kurtalić, Općinski pravobranilac predstavio je vijećnicima Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za 2021. godinu. Izvještaj je nakon polusatne rasprave dobio podršku većine prisutnih vijećnika.
Prije pauze prisutni vijećnici su većinom glasova podržali i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2021. godinu sa Programom rada Savjeta MZ za 2022. godinu. Ovoj tački dnevnog reda prisustvovali su i novoizabrani predsjednici Samjeta mjesnih zajednica Općine Vogošća.
Nakon pauze razmatran je Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2021. godinu koji je kao i Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za prošlu godinu usvojen većinom glasova.
Na kraju sjednice primljena je k znanju i Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.