Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINA VOGOŠĆA OBJAVILA PET JAVNIH POZIVA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

OPĆINA VOGOŠĆA OBJAVILA PET JAVNIH POZIVA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

490

Općina Vogošća je danas (07.08.2020.godine) objavila pet javnih poziva za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća. Prodaja će se vršiti putem javnog nadmetanja – licitacije.
Na lokalitetu „Rosulje“ prodaju se 993 kvadratna metra za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja.
Na lokalitetu Rosulje prodaju se parcele između industrijske pruge za staru industrijsku zonu i groblja, u svrhu izgradnje jednog objekta kolektivnog stanovanja i četiri slobodnostojeća stambeno-poslovna objekta veličine od 275 do 2279 metara kvadratnih.
Na lokalitetu Kremeša prodaje se osam lokacija namjenjenih izgradnji stambenih objekata. Parcele su veličine od 587 kvadratnih metara do 790 kvadratnih metara.
Na području Orahovog brijega prodaje se osam parcela za izgradnju stambenih objekata veličine od 471 do 895 metara kvadratnih.
U naselju Hotonj, na loklaitetu istočno od džamije prodaje se petnaest parcela za stambenu izgradnju veličine od 379 pa do 759 metara kvadratnih.
Javni pozivi su objavljeni u dnevnim novinama a možete ih pogledati i na web stranici Općine Vogošća.