Naslovnica VIJESTI INFO OMOGUĆENE ELEKTRONSKE I TELEFONSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

OMOGUĆENE ELEKTRONSKE I TELEFONSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

107

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 31.03.2020.godine svoju 37. redovnu sjednicu. Sjednica je održana u skladu sa aktuelnim naredbama koje zabranjuju okupljanje više od 20 ljudi pa su vijećnici bili raspoređeni u dvije sale.
Donesena je privremena odluka kojom se omogućuje da se u toku prirodne i druge nesreće mogu održavati i elektronske i telefonske sjednice Općinskog vijeća Vogošća kako zbog pandemije ne bi bio blokiran parlamentarni rad u Vogošći.
Donesena je i odluka o izvršenju budžeta za 2019.godinu. Ovom odlukom je umanjen planirani budžet za nešto preko milion maraka što je posljedica činjenice da je zbog kasnog priliva sredstava dio sredstava morao biti prenesen u 2020.godinu. Stoge je donsena i odluka o rebalansu Budžeta za 2020.godinu koji je povećan za 1.400.000,00 KM i sada iznosi 15.600.000,00 KM.
Najveći dio ovih uvećanih sredstava biće utrošen na realizaciju kapitalnih projekata, ali bitno je naglasiti da je pažnja posvećena i Vogošćanima koji se zbog aktuelne situacije sa korona virusom mogu naći u poziciji da im je potrebna pomoć. Za takve izdatke i da bi se moglo odgovoriti potrebi hitnog reagovanja uvećana je budžetska rezerva.
Pažnja je posvećena i poljoprivredi. Izdvajanja za podršku poljoprivrednicima Vogošće rastu iz godine u godinu i od 20.000,00 KM koliko je ta podrška iznosila prije nekoliko godina ove godine je ta cifra narasla na 110.000,00 KM. Aktuelnim izmjenama budžeta povećava se za dodatnih 100.000,00 KM.
Govoreći za RTV Vogošća po održavanju sjednice na kojoj su sve odluke donesene jednoglasno i bez rasprave općinski načelnik Edin Smajić je građanima poručio kako je u pripremi odluka kojom će svi privredni subjekti koji su zakupci općinskih poslovnih prostora biti oslobođeni plaćanja zakupnine za period u kojem zbog odluka kriznih štabova nisu mogli raditi.
Općinski načelnik se tom prilikom još jednom zahvalio svim sugrađanima koji u vremenu pandemije poštuju preporuke i naredbe, a posebno onima koji pokazuju solidarnost prema osobama kojima je potrebno pomoći. Takođe je zamolio sve oni koji pomažu, pojedince i organizacije, da svoje aktivnosti usklade sa Štabom civilne zaštite Općine Vogošća kako bi efekti njihove pomoći bili što svrsishodniji.