Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ VOGOŠĆA

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJE BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ VOGOŠĆA

222

Udruženje boraca „Patriotska liga“ Općine Vogošća održalo je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu. U 2019. godini  ovo udruženje je imalo veliki broj aktivnosti. Kao i svake godine uspješno su realizovani svi projekti. Kontinuirano, Udruženje boraca „Patriotska liga“ Općine Vogošća učestvovalo je u svim aktivnostima Koordinacionog odbora boračkih udruženja Općine Vogošća, učestvovali su u radu Kantonalnog saveza Patriotske lige kao koordinacionog tijela boračkih organizacija u Kantonu Sarajevo.

Prošle godine su održavali spomenike i mezarja o kojima brine ovo udruženje. U oktobru prošle godine imali su realizaciju otvaranja spomenika prvoj žrtvi agresije na BiH na području općine Vogošća, rahmetli Kenanu Demiroviću, u saradnji sa Općinom Vogošća i Općinskim vijećem. Veliki broj delegata odazvao se ovoj Skupštini, jer ljude interesuje ono što Udruženje boraca „Patriotska liga“ Vogošća radi.

U 2020. godini ovo udruženje planira realizovati veliki broj projekata, a najavljen je i nastavak dobre saradnje sa svim drugim boračkim udruženjima.