Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA RADIONICA ZAJEDNIČKOG PLANIRANJA AKCIONOG PLANA ZA JAČANJE JAVNE SVIJESTI O SMANJENJU...

ODRŽANA RADIONICA ZAJEDNIČKOG PLANIRANJA AKCIONOG PLANA ZA JAČANJE JAVNE SVIJESTI O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA

116

Radionica zajedničkog planiranja Akcionog plana za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća,  koja je održana danas, dio je zajedničkog projekta Misije OSCE-a u BiH i Udruženja „Aarhus centar u BiH“.

Vogošća je jedna od dvije općine u kojima se provodi ova važna aktivnost. Udruženje „Aarhus centar u BiH“ je korisnik i regionalnog projekta „ Jačanje kapaciteta Aarhus centara o smanjenju rizika od katastrofa u cilju jačanja svijesti u lokalnim zajednicama“. Projekat se u BiH implementira uz podršku Misije OSCE-a u našoj zemlji, a inače je dio ENVSEC regionalnog projekta, koji se pored BiH implementira još u Albaniji, Armeniji, Kirgistanu, Moladaviji, Srbiji i Tadžikistanu.  Projektom je predviđena izrada Akcionog plana za jačanje javne svijesti o smanjenju rizika od katastrofa u Općini Vogošća i provedba odabranih aktivnosti iz plana.  Današnja radionica je okupila sve zainteresovane strane uključene u problematiku smanjenja rizika od katastrofa iz Općine Vogošća, koje mogu dati doprinos u izradi plana. U uvodnom dijelu radionice, prisutnima su se obratili Alexander Chuplygin- zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH, Sabina Jukan- izvršna direktorica Udruženja „Aarhus centar u BiH“ i Nermin Hajro- pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu Općine Vogošća.