Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA IZVJEŠTAJNO – IZBORNA SKUPŠTINA PD “PLANINAR”

ODRŽANA IZVJEŠTAJNO – IZBORNA SKUPŠTINA PD “PLANINAR”

206

U velikoj sali Općine Vogošća održana je Izvještajno – izborna skupština planinarskog društva „Planinar „ iz Vogošće. Prisutni delagati razmatrali su izvještaj o radu u prošloj godini koji je jednoglasno usvojen. U izvještaju je navedeno da je 2016. godina bila veoma uspješna za ovo udruženje. Realizovane su brojne aktivnosti i projekti , među kojima su završetak radova i otvaranje planinarskog doma na lokalitetu Motke, izgradnja prilaznog puta , šadrvana i početak radova na izgradnji biciklističke staze. Podršku u reaalizaciji pomenutih projekata dala je Općina Vogošća.

Skuština je imala izborni karakter, jer su izabrana 3 nova člana Upravnog odbora. Kod razmatranja plana i programa aktivnosti za 2017.godinu, naglašeno je da su planirane mnoge tradicionalne aktivnosti i manifestacije , te obilježavanje značajnih datuma i godišnjica, kao i učešće u akcijama koje organizuje Općina Vogošća i druga planinarska udruženja.