Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

86

Na početku 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice, kao i današnji dnevni red koji je imao 11 tačaka.  Na vijećnička pitanja i inicijative i ovaj put potrošeno je nešto više vremena, jer su vijećnici postavljali niz pitanja, odnosno pokrenuli inicijative koje se uglavnom odnose na komunalne poslove i ono što je u interesu građana. Odgovore na pitanja su davali pomoćnici načelnika nadležnih općinskih službi. Bilo je dosta polemike koje su uobičajene za ovu tačku dnevnog reda. Kao treća tačka razmatrana je Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2021/2022. godine. Plan predviđa održavanje svih saobraćajnica, trotoara i stepeništa, kao i drugih javnih površina. Po provednoj Javnoj raspravi biće izabran izvođač radova tj. zimska služba. Odluka je usvojena jednoglasno.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o zakupu stanova općine Vogošća, na osnovu koje su definisani stanovi koji se mogu davati u zakup, a sve u skladu sa zakonom usvojenim  2015 godine. Usvojena je Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo. Odluka propisuje da je Registar imenovanih lica jednistvena evidencija podataka o imenovanim licima koja obnašaju javne funkcije, a čija je svrha prevencija mogućih pojavnih oblika sukoba interesa. Na isti način usvojena je odluka o pristupanju Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo. Vijećnici su usvojili Plan manifestacije privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2021“. U Planu je navedeno da se manifestacija održi od 18. do 27.  juna u skladu sa epidemiološkim mjerama. Na nekoliko lokacija predviđeni su kulturno – zabavni i sportski sadržaji uz već ranije programe po čemu su „Vogošćanski dani“ godinama prepoznatljivi.

Vijećnici su usvojili Izvještaj i finansijski  izvještaj o zimskom održavanju puteva u prošloj sezoni. Usvojena je informacija o radu sportskih i ostalih udružejna koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu, te informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.