Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

49

Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća je počela uobičajeno, sa vijećničkim pitanjima i inicijativama, te usvajanjem Izvještaja o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća. Nakon toga su vijećnici usvojili Odluku o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije – Prijedlog. Četvrta tačka Dnevnog reda, Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu je očekivano izazvala najviše diskusije vogošćanskih vijećnika. Esmeralda Halač Dević, pomoćnica načelnika za budžet i finansije pojasnila je da je javna rasprava u svim vogošćanskim MZ trajala deset dana i da na Prijedlog Izmjene i dopune budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu nije bilo primjedbi. Budžet za još uvijek tekuću godinu iznosi 15.517.874,66 KM. U diskusiju o Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Vogošća za 2021.godinu uključio se i općinski načelnik Edin Smajić nakon čega je četvrta tačka Dnevnog reda usvojena sa 15 glasova za, 6 protiv i 4 suzdržana.

Jednoglasno je usvojenProgram rada Općinskog vijeća Vogošća za 2022.godinu – Nacrt, kao i Izmjene i dopune Plana rada i finansijskog plana JP RTV Vogošća za 2021.godinu, i to uz kraću diskusiju. Kada je u pitanju Izvještaj o provedenim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica – Prijedlog i Odluka o verifikaciji mandata članova Savjeta mjesnih zajednica – Prijedlog vijećnici su sa odobravanjem komentarisali izborni proces u Općini Vogošća koji je prema njihovim riječima protekao korektno i bez problema. Vijećnici su čestitali novoizabranim članovima Savjeta MZ, uz sugestiju da svoj posao rade profesionalno i u interesu građana. Izbori su održani 31.oktobra i provedeni su bez ijedne primjedbe sa terena, kazala je između ostalog Selma Zunđa predsjednica OIK Vogošća. Vijećnici su primili k znanju Informaciju o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina u 2021.godini na području Općine Vogošća, kao i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.