Naslovnica VIJESTI INFO ODLUKA O DODJELI POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA NASTALIH USLIJED POPLAVA

ODLUKA O DODJELI POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA NASTALIH USLIJED POPLAVA

86

Na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 31.januara 2022. godine vijećnici su jednoglasno usvojili 5. tačku dnevnog reda, Odluka o prioritetu i načinu korištenja sredstava za dodjelu pomoći za saniranje šteta nastalih prilikom proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Vogošća, u novembru 2021. godine. Ovom odlukom uređuju se prioriteti i način korištenja sredstava potrebnih za djelimično saniranje šteta. Razlozi kako bi se što efikasnije rješavale potrebe zbrinjavanja stanovništa, sanacija komunalne infrastrukture i riječnih korita, potrebno je utvrditi prioritete i to na način, kao prvo spašavanje ljudi i materijalne imovine izazvane poplavama, stambeno zbrinjavanje ljudi na način da li su stambeni objekti potpuno uništeni ili nisu potpuno uništene, ali zbog nastale štete trenutno nisu uslovi za stanovanje, zatim sanacija šteta na komunalnoj inftrastrukturi i naknade šteta koje su pretrpjeli građani na ostalim dobrima.  

Sredstva za realizaciju ove Odluke obezbijeđena su u Budžetu Općine i planirana su za provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja, pomoći za ublažavanje i otklanjanje štetnih posljedica prirodnih i drugih nesreća i naknade za rad Komisije za procjenu šteta, a za realizaciju utroška sredstava zadužuju se nadležne općinske službe i Komisija za procjenu šteta u okviru svojih nadležnosti.