Naslovnica VIJESTI INFO OD PRVOG JUNA POČINJE UPIS DJECE U OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

OD PRVOG JUNA POČINJE UPIS DJECE U OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

306

Upis djece u Obavezni predškolski program JU „Djeca Sarajeva“ i osnovne škole KS u kojima se realizuje Obavezni program, za školsku 2021/2022.godinu vršiće se u dva upisna roka. Prvi redovni Javni poziv je od 01.06. do 15.06.2021.godine koji važi za Obavezni predškolski program kao i za i Cjeloviti razvojni program. Vanredni Javni poziv je od 01.08 do 15.08.2021 i važi samo za predškolski program.

Obveznici predškolskog odgoja i obrazovanja, shodno važećim propisima, su sva djeca koja od 01. septembra 2021.godine imaju navršenih pet (5) godina . Potrebno je i ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je dijete zdravo i da može pohađati vrtiće, koje ne smije biti starije od trideset dana u odnosu na dan otpočinjana školske 2021/2022.godine, dostavlja se nadležnom odgajatelju prilikom prvog dana boravka djeteta u vtriću/osnovnoj školi kao i rodni list djeteta koji se daje na uvid.


Pored Obaveznog predškolskog programa, također je aktuelan i upis u vrtiće na području KS. Prilikom upisa potrebna je samo prijava za upis koja će biti dostupna na lokacijama predviđenim za upis,kao i na web stranicama JU „Djeca Sarajeva“ www.djecasarajeva.edu.ba