Naslovnica VIJESTI INFO NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZABILJEŽEN POVEĆAN BROJ SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI U...

NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZABILJEŽEN POVEĆAN BROJ SLUČAJEVA NASILJA U PORODICI U 2015. GODINI

91

Prema podacima iz Centra za socijalni rad Općine Vogošća povećan je broj prijava nasilja u porodici u 2015. godini. Iz Centra za socijalni rad napominju da je nasilje u porodici krivično djelo koje je kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora, a nasilje u porodici koje je uzrokovalo smrt žrtve kažnjivo je kaznom dugogodišnjeg zatvora.

Amina Zukić