Naslovnica VIJESTI INFO NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA NEMA REGISTROVANIH SLUČAJEVA BRUCELOZE

NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA NEMA REGISTROVANIH SLUČAJEVA BRUCELOZE

101

U Bosni i Hercegovini evidentirana je epidemija bruceloze, a najalarmantnije je u Srednjobosanskom kantonu, gdje je ova zarazna bolest ustanovljena kod velikog broja životinja. Prema riječima Almira Džankovića, direktora KJP Veterinarska stanica Sarajevo,  brucelozom prema dostupnim informacijama, na području KS nije zaražena niti jedna životinja. Takva situacija je i na području općine Vogošća, potvrdio nam je Džanković. Uposlenici veterinarskih stanica svakodnevno prate stanje na terenu i sarađuju sa vlasnicima farmi, kojima se savjetuje da svaku promjenu kod životinja prijave nadležnoj veterinarskoj stanici.

Bruceloza je prenosiva i opasna i za ljude. Najčešće obolijevaju čobani i osobe koje im pomažu oko stoke. Bez obzira na dobre vijesti sa terena, građanima se preporučuje da  strogo vode računa prilikom kupovine i konzumiranja hrane životinjskog porijekla. Također vlasnici koji nabavljaju nova grla trebaju biti pažljivi kod odabira i kontrole njihovog zdravstvenog stanja.