Naslovnica VIJESTI LOKALNI IZBORI 2016. – LOKACIJE BIRAČKIH MJESTA U VOGOŠĆI

LOKALNI IZBORI 2016. – LOKACIJE BIRAČKIH MJESTA U VOGOŠĆI

787

OŠ “ZAJKO DELIĆ” KOBILJA GLAVA,
ULICA SLATINSKI PUT BR. 3
BIRAČKO MJESTO 135 A 001 KOBILJA GLAVA 1 (766 BIRAČA)
ULICE: STARA CESTA JEZERA, ŠIPSKA, STARA KALDRMA, 31.JULA, KARAVDIĆA SOKAK, 28.FEBRUARA
BIRAČKO MJESTO 135 A 002 KOBILJA GLAVA 2 (678 BIRAČA)
ULICE: KOBILJA GLAVA
BIRAČKO MJESTO 135 A 003 KOBILJA GLAVA 3 (769 BIRAČA)
ULICE: EJUBA DELALIĆA, SLATINSKI PUT, KENANA BRKANIĆA, SUADA HASANOVIĆ, MJESTO GRAHOVIŠTE
BIRAČKO MJESTO 135 A 004 KOBILJA GLAVA 4 (679 BIRAČA)
ULICE: BUŠĆA, NOVI REZERVOAR, STARA CESTA 1, MUHIDINA ČOMAGE, EDINA KORMANA

OŠ “IZET ŠABIĆ” HOTONJ,
DONJI HOTONJ BB
BIRAČKO MJESTO 135 A 005 HOTONJ 1 (779 BIRAČA)
ULICE: DONJI HOTONJ, HOTONJ 2, RAŠIDA BEŠLIJE, DONJI HOTONJ (VOGOŠĆA)
BIRAČKO MJESTO 135 A 006 HOTONJ 2 (765 BIRAČA)
ULICE: MITRA ŠUĆURA
BIRAČKO MJESTO 135 A 007 HOTONJ 3 (692 BIRAČA)
ULICE: BARICA/HOTONJ
BIRAČKO MJESTO 135 A 008 HOTONJ 4 (806 BIRAČA)
ULICE: MUJE ŠEJTE, UGORSKO 2, UGORSKO 3
BIRAČKO MJESTO 135 A 009 HOTONJ 5 (653 BIRAČA)
ULICE: GORNJI HOTONJ, ORAHOV BRIJEG
BIRAČKO MJESTO 135 A 010 HOTONJ 6 (807 BIRAČA)
ULICE: HOTONJ 4, HOTONJ 3, BRANILACA HOTONJA
BIRAČKO MJESTO 135 A 037 HOTONJ 7 (686 BIRAČA)
ULICE: DUMAČA, RAMIZA ALIĆA, STARA CESTA, MENJAK (UGORSKO), IGMANSKA OD BR.1 DO BR.15, MENJAK (VOGOŠĆA)

DRUŠTVENI DOM BLAGOVAC
BLAGOVAC I
BIRAČKO MJESTO 135 A 011 BLAGOVAC 1 (721 BIRAČ)
ULICE: BLAGOVAC 1, BLAGOVAC 2

POSLOVNI PROSTOR
BLAGOVAC I BR. 38
BIRAČKO MJESTO 135 A 012 BLAGOVAC 2 (770 BIRAČA)
ULICE: BLAGOVAC 3, BLAGOVAC 4, BLAGOVAC 5

DRUŠTVENI DOM TIHOVIĆI
BIRAČKO MJESTO 135 A 013 TIHOVIĆI (310 BIRAČA)
ULICE: GRAB, BUDIŠIĆI, PERCA, TIHOVIĆI, UBARE, VRAPČE

OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”
ULICA JOŠANIČKA BROJ 51
BIRAČKO MJESTO 135 A 014 VOGOŠĆA 1 (779 BIRAČA)
ULICE: VOGOŠĆANSKIH ODREDA
BIRAČKO MJESTO 135 A 015 VOGOŠĆA 2 (817 BIRAČA)
ULICE: BRANILACA VIJENCA, REMZIJE VEJE, SPASOJA BLAGOVČANINA
BIRAČKO MJESTO 135 A 016 VOGOŠĆA 3 (815 BIRAČA)
ULICE: KREMEŠ, SKENDERA KULENOVIĆA
BIRAČKO MJESTO 135 A 000 (12 BIRAČA)
BIRAČI KOJI SU REGISTROVANI DA GLASAJU LIČNO U VOGOŠĆI
BIRAČKO MJESTO 135 A 017 VOGOŠĆA 4 (792 BIRAČA)
ULICE: TOME MENDEŠA
BIRAČKO MJESTO 135 A 018 VOGOŠĆA 5 (829 BIRAČA)
ULICE: MERZUKA FERIZA, PARTIZANSKOG ODREDA ZVIJEZDA
BIRAČKO MJESTO 135 A 019 VOGOŠĆA 6 (803 BIRAČA)
ULICE: GORNJA JOŠANICA I, GORNJA JOŠANICA II, GORNJA JOŠANICA III

OŠ “ZAHID BARUČIJA”
ULICA OMLADINSKA BR. 14
BIRAČKO MJESTO 135 A 020 VOGOŠĆA 7 (514 BIRAČA)
ULICE: BLAGOVAC/ROSULJE
BIRAČKO MJESTO 135 A 021 VOGOŠĆA 8 (684 BIRAČA)
ULICE: BRAĆE PLANJA, PORODICE HASAGIĆ, UGLJEŠIĆI, DRESKOVAČA, IZETA DELIĆA, SAFETA KRUPIĆA
BIRAČKO MJESTO 135 A 022 VOGOŠĆA 9 (570 BIRAČA)
ULICA: OMLADINSKA DIO NEPARNI BROJEVI OD BR.1 DO BR.199
BIRAČKO MJESTO 135 A 023 VOGOŠĆA 10 (554 BIRAČA)
ULICE: OMLADINSKA DIO PARNI BROJEVI OD BR.2 DO BR.200
BIRAČKO MJESTO 135 A 038 VOGOŠĆA 18 (520 BIRAČA)
ULICE: ROSULJE I, ROSULJE II, ROSULJE III, ROSULJE IV, ROSULJE VI, ROSULJE VI, ROSULJE VIII, ROSULJE X, ROSULJE XII, 24.JUNA
BIRAČKO MJESTO 135 A 501 ZA GLASANJE U ODSUSTVU I NEPOTVRĐENIM GLASAČKIM LISTIĆIMA (177 BIRAČA)
OPĆINE: VIŠEGRAD, SREBRENICA, MRKONJIĆ GRAD, ČAJNIČE, MILIĆI, NOVO GORAŽDE, NOVI GRAD SARAJEVO, FOČA (RS), HAN PIJESAK, POGATICA, KONJIC, VLASENICA, RUDO, SOKOLAC, BRATUNAC, ZVORNIK

SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
JOŠANIČKA BR. 119
BIRAČKO MJESTO 135 A 024 VOGOŠĆA 11 (667 BIRAČA)
ULICE: JOŠANIČKA DIO – SVI BROJEVI OD 1 DO 54
BIRAČKO MJESTO 135 A 025 VOGOŠĆA 12 (621 BIRAČ)
ULICE: JOŠANIČKA DIO – SVI BROJEVI OD 55 DO 119, BRAĆE HALAČ
BIRAČKO MJESTO 135 A 026 VOGOŠĆA 13 (653 BIRAČA)
ULICE: BRAĆE KRŠO DIO SVI BROJEVI OD 44 DO BR.53, JOŠANIČKA DIO – SVI BROJEVI OD 120 DO 169
BIRAČKO MJESTO 135 A 027 VOGOŠĆA 14 (723 BIRAČA)
ULICE: BRAĆE KRŠO DIO BROJEVI OD BR.1 DO BR.43
BIRAČKO MJESTO 135 A 028 VOGOŠĆA 15 (845 BIRAČA)
ULICE: AHMEDA RIZVE (VOGOŠĆA), AHMEDA RIZVE (D.JOŠANICA), DONJA JOŠANICA I
BIRAČKO MJESTO 135 A 029 VOGOŠĆA 16 (673 BIRAČA)
ULICE: AKIFA EF.BISEROVIĆA, DONJA JOŠANICA II, IGMANSKA – PARNI BROJEVI OD BR.16 DO BR.92, NEPARNI BROJEVI OD BR.17 DO BR.93
BIRAČKO MJESTO 135 A 030 VOGOŠĆA 17 (673 BIRAČA)
ULICE: KRIVOGLAVCI I, KRIVOGLAVCI II

DRUŠTVENI DOM SVRAKE
SVRAKE I, BROJ 1
BIRAČKO MJESTO 135 A 031 SVRAKE 1 (566 BIRAČA)
ULICE: SVRAKE 1, SVRAKE 4, MIHOLJIĆI

POSLOVNA PROSTORIJA
SVRAKE II, BROJ 1
BIRAČKO MJESTO 135 A 032 SVRAKE 2 (572 BIRAČA)
ULICE: SVRAKE 2, SVRAKE 3, RAVNE, LUG, PODGAJ

OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ”
SEMIZOVAC, NOVA CESTA BR.62
BIRAČKO MJESTO 135 A 033 SEMIZOVAC 1 (645 BIRAČA)
ULICE: NOVA CESTA, STARA ŽELJ.STANICA, STARA CESTA
BIRAČKO MJESTO 135 A 034 SEMIZOVAC 2 (688 BIRAČA)
ULICE: DONJA VOGOŠĆA, LJUBINA
BIRAČKO MJESTO 135 A 035 SEMIZOVAC 3 (653 BIRAČA)
ULICE: DIVJAČA, NEBOČAJ, VRANJAK, POTUROVIĆI, N.ŽELJEZNIČKA STANICA

OŠ “GORA” GORA
BIRAČKO MJESTO 135 A 036 GORA (407 BIRAČA)
ULICE: GORA, GAREŽ, KRČ, SEDRAŽ, KAMENICA 1, KAMENICA 2