Naslovnica VIJESTI INFO KAMPANJA “SIGURNOST PJEŠAKA U CESTOVNOM PROMETU”

KAMPANJA “SIGURNOST PJEŠAKA U CESTOVNOM PROMETU”

94

Sigurnost učesnika u saobraćaju jedna je od tema o kojoj se govori svakodnevno. Statistike pokazuju da i dalje najviše stradavaju pješaci koji pripadaju najranjivijoj grupi učesnika. Zbog toga moraju biti posebno oprezni, te poštovati pravila ponašanja i sve saobraćajne propise. Naravno, to se isto odnosi i na vozače za koje su predviđene visoke novčane kazne. Na prevenciji i edukacije je potrebno i dalje raditi kako bi se smanjio broj nesreća na našim saobraćajnicama.

U cilju poboljšanja sigurnosti saobraćaja na cestama u FBiH, Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo započelo je kampanju koja ima za cilj podizanje svijesti o sigurnosti pješaka u cestovnom prometu. Osnovna ideja kampanje je skrenuti pažnju na ranjivost ove kategorije učesnika u prometu te, ukazujući na opasnosti kojima su pomenuti konstantno izloženi, potencirati potrebu za njihovom sigurnošću i zaštitom putem odgovarajućih mjera. Kampanja se provodi u saradnji sa auto-moto klubovima (BIHAMK i AMSuBIH), Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, kantonalnim munistarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim direkcijama za ceste, osiguravajućim društvima i medijima.

U anketi koju smo radili na vogošćanskim ulicama smo saznali da naši sugrađani misle da su pješaci neodgovrniji učesnici u saobraćaju od vozača.