Naslovnica VIJESTI INFO KADA JE BIHAMK VOZAČIMA DUŽAN PRUŽITI BESPLATNU POMOĆ NA CESTI

KADA JE BIHAMK VOZAČIMA DUŽAN PRUŽITI BESPLATNU POMOĆ NA CESTI

246

Hladno vrijeme i niske temperature vozačima mogu donijeti niz problema, osim poledice nerijetko se  javljaju poteškoće sa paljenjem vozila. Zato je dobro znati da svi vozači na području FBiH imaju pravo na tri besplatne intervencije u jednoj godini, čak i ako nemaju aktivno članstvo u BIHAMK-u. Pomoć na cesti podrazumijeva otklanjanje manjih kvarova ili ukoliko je to potrebno  besplatan prevoz  do baze BIHAMK-a ili do najbližeg servisa koji odredi vozač.

U skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa JP Ceste FBiH o obavljanju poslova pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji BiH, BIHAMK je dužan da, bez naknade, svakom motorizovanom učesniku u saobraćaju godišnje pruži tri usluge tehničke pomoći na cesti, a najviše jednu uslugu tokom mjeseca, s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje.

Besplatne usluge pomoći na cesti BIHAMK je obavezan pružiti učesnicima u saobraćaju na području FBiH koje je dobio na tenderu, a to su sljedeći kantoni: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Hercegovačko-neretvanski i Sarajevski kanton. Aktivni članovi, za razliku od onih koji nisu registrirani, imaju mnogo više pogodnosti, ali to zavisi od vrste paketa na koji se odluče. Jedinstveni broj za poziv BIHAMK-a je 1282.