Naslovnica VIJESTI INFO JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

718

Jedan od načina da se ublaži teška situacija i pomogne građanima je davanje jednokratnih novčanih pomoći putem općine odnosno nadležne službe. Elma Kerla-Đogić, stručna saradnica za socijalnu zaštitu u Općini Vogošća, kazala nam je da  se pravo na jednokratnu novčanu pomoć može dodijeliti korisniku u okviru jednog domaćinstva najviše tri puta u toku jedne kalendarske godine, u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu izuzetne novčane pomoći utvrđenu Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se licima koja se nalaze u statusu socijalne potrebe i licima koje predloži Služba na osnovu uvida u dokumentaciju i činjeničnog stanja na terenu po potrebi, a to su građani koji nemaju stalnih primanja ili imaju minimalne prihode, a nalaze se u stanju socijalne potrebe i građani koji su oboljeli.

Broj podnešenih zahtjeva za jednokratnu pomoć se znatno povećava iz godine u godinu, što je jedan pokazatelj da je veliki broj lica u stanju socijalne potrebe. U 2019. godini od ukupno podnešenih 228 zahtjeva odobreno je njih 227. Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći podnose se Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu putem centra za pružanje usluga građanima općine Vogošća na propisanom obrascu. Općina Vogošća će za ovu namjenu u 2020. godini iz budžeta izdvojiti 45.000 KM što je za 5.000 KM više u odnosu na prošlu godinu.