Naslovnica VIJESTI INFO JEDNO OD DOPUNSKIH PRAVA BORACA U KS: NAKNADA TROŠKOVA DŽENAZE-SAHRANE

JEDNO OD DOPUNSKIH PRAVA BORACA U KS: NAKNADA TROŠKOVA DŽENAZE-SAHRANE

1776

Pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane boračke populacije jedno je od 28 dopunskih prava boraca propisanih zakonskim normativima u Kantonu Sarajevo. Ovo pravo prema podnesenom Zahtjevu mogu koristiti porodice šehida i poginulih boraca, RVI i članovi njihovih porodica, demobilisani borci, učesnici u ratu a nadležnost u ovoj oblasti imaju Službe za boračko-invalidsku zaštitu. Ukoliko Fond memorijala KS svojim Rješenjem odobri ukop umrlog u Aleji veterana, po Zahtjevu za priznavanje troškova ukopa isplatiće se sredstva u visini dvije prosječne plate u FBiH, a ukoliko se dženaza odnosno sahrana obavlja van pomenute lokacije onda će biti isplaćena sredstva u visini tri prosječne plate u FBiH za prethodnu godinu. U Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća mogu se preuzeti Zahtjevi za priznavanje troškova dženaze-sahrane gdje su navedeni dokumenti potrebni za ostvarivanje spomenutog prava. Nakon što Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Vogošća zaprimi Zahtjev za priznavanje troškova dženaze-sahrane, predmet se upućuje nadležnom ministarstvu KS zbog finansijskog dijela ostvarivanja prava.

Elvir Crvenjak, stručni savjetnik za boračko-invalidsku zaštitu u Općini Vogošća je napomenuo da svi  koji imaju dodatnih pitanja u vezi sa priznavanjem prava na naknadu troškova dženaze-sahrane, odgovore mogu dobiti od službenika na šalteru Službe za boračko-invalidsku zaštitu u Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća.