Naslovnica VIJESTI INFO IMENOVANA NOVA VLADA KANTONA SARAJEVO

IMENOVANA NOVA VLADA KANTONA SARAJEVO

244

Skupština Kantona Sarajevo imenovala je danas novu Vladu KS koju će u narednom mandatnom periodu predvoditi Mario Nenadić.
Odlukom o potvrđivanju Vlade u njenom sastavu će, uz premijera Nenadića, biti i ministar finansija Jasmin Halebić , ministrica pravde i uprave Mersa Kustura, ministar privrede Draško Jeličić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, ministar saobraćaja Adi Kalem, ministar unutrašnjih poslova Ismir Jusko, ministar kulture i sporta Kenan Alikadić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Anis Krivić, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić, te ministar za boračka pitanja Hajrudin Grabovica.
U uvodom obraćanju, ekspozeu, premijer Nenadić je poručio kako će nova Vlada raditi brzo i “u hodu” rješavati određena urgentna pitanja, ali će istovremeno pokrenuti, odnosno nastaviti rad na sistemskim preslaganjima nagomilanih problema u KS.
“U svakom resoru izvršili smo ‘blic’ pregled realiziranog u godini mandata trenutne Vlade KS i spremni smo podržati sve pokrenute pozitivne procese, dodatno ih unaprijediti i ubrzati. Istovremeno, imamo puno novih ciljeva i usaglašenih prioriteta, želimo ih što prije dati u realizaciju”, kazao je premijer Nenadić.
Članovi buduće Vlade KS, prema riječima novog premijera, spremni su sve svoje iskustvo staviti u funkciju unapređenja života i standarda svih nas, a posebno mladih. Kako kaže, bit će snažan vjetar u leđa evropskim integracijama i razvijati Sarajevo, Kanton Sarajevo i domovinu Bosnu i Hercegovinu, kao prostor tolerancije, suživota i nade.
Rekao je da se društvo udaljilo od evropskih i civilizacijskih vrijednosti citirajući nekoliko rečenica iz preambule Povelje Evropske unije o temeljnim pravima te pozvao sve da se promijene, odnosno da se promijeni naša praksa i da to počne odmah.
“U tom smislu, obećavam da će ova vlada nastaviti razvijati i promovirati tradiciju i običaje svih naših naroda, njihovu vjeru i kulturu, i istovremeno će njegovati naše zajedniĉke vrijednosti i uporno traţiti puteve za vraćanje međusobnog povjerenja. Pri tome, čuvat ćemo i jačati sjećanje na sve naše žrtve, na ubijenu djecu i civile Sarajeva, veliki broj nestalih i ranjenih i na višegodišnju opsadu i patnju našeg grada i Kantona Sarajevo”, rekao je premijer Nenadić.


Kako je naveo, načela i pravci u kojim će se rukovoditi i kretati u budućem radu bit će zakonitost, zaštita javnog interesa, transparentnost i borba protiv korupcije, ravnopravnost i jednakost pred zakonom, zaštita manjina svih vrsta i tzv. “isključenih” grupa, savjesnost i odgovornost.
“Želimo raditi i stvarati na kantonalnom tj. lokalnom nivou, u administrativnim okvirima Kantona i u skladu sa Zakonom o Vladi KS, Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija u KS i drugim važećim propisima u skladu s Ustavom BiH, Ustavom FBiH, Ustavom Kantona Sarajevo, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i drugim ratificiranim i potpisanim međunarodnim dokumentima”, kazao je premijer Nenadić.
Vlada će raditi timski, a s druge strane premijer Nenadić je najavio da će je voditi decentralizirano, što bi značilo da će svaki ministar u okviru propisanih pravila, imati tačno onoliko slobode u postupanju koliko je usaglašeno i utvrđeno važećim propisima, usvojenim budžetom i zaključcima Vlade i Skupštine Kantona.
“Sarajevo planiramo brže i jače otvarati prema užem i širem okruženju. To se od nas očekuje, jer Sarajevo je oduvijek bilo prepoznatljivo po svojoj otvorenosti. Kada se toj tradicionalnoj otvorenosti doda i dio savremenog, onog kako moderan svijet danas živi, može se oćekivati dobar rezultat. Različitim mehanizmima, kroz donošenje odgovarajućih propisa gdje je god to moguće, ali i ciljanim projektima i koordinacijama, radit ćemo na suzbijanju govora mrže”, potcrtao je premijer Nenadić.
Najavio je kako treba što prije usvojiti budžet kako bi znali s kojim finansijskim resursima raspolaže Vlada za realizaciju svojih mjera. Ovaj dokument bi se na sjednici Skupštine mogao naći za nekih sedam, do osam dana.
Bit će predložena i nova rješenja u oblasti zdravstva, socijalne i boračke zaštite, kao i puno mjera kojima, će po riječima, premijera Nenadića dati prioritet.
Također puno je pitanja u oblasti saobraćaja, komunalne privede, koje će trebati riješiti, a pored dobrih već započetih projekata bit će i novih, zaključio je premijer Nenadić.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/