Naslovnica VIJESTI EKIPA OŠ “ZAHID BARUČIJA” OSVOJILA TREĆE MJESTO NA KANTONALNOM TAKMIČENJU “UPOZORAVANJE NA...

EKIPA OŠ “ZAHID BARUČIJA” OSVOJILA TREĆE MJESTO NA KANTONALNOM TAKMIČENJU “UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA”

449

Crveni križ Kantona Sarajevo u okviru programa «Upozoravanje na opasnost od mina» u subotu 19.11.2016.godine u OŠ “Čengić Vila I” u Sarajevu, realizovao je 20. Kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola Kantona Sarajevo. Suorganizator ovog takmičenja bilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS – Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo.
Ovom takmičenju prethodila su općinska takmičenja, a pobjedničke ekipe sa ovih takmičenja predstavljaju svoju općinu na kantonalnom takmičenju. Tročlanu ekipu su činili učenici VII razreda iz slijedećih škola: OŠ “Hamdija Kreševljaković” (Stari Grad) , OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” (Centar), OŠ “Pofalići” (Novo Sarajevo), OŠ “Behaudin Selmanović” (Novi Grad), Deveta osnovna škola (Ilidža), OŠ “Zaim Kolar” (Trnovo), OŠ “Srednje” (Ilijaš) i OŠ “Zahid Baručija” (Vogošća).
Prije početka takmičenja učenici OŠ “Čengić Vila I” – članovi vokalne, literarne i recitatorske sekcije izveli su prigodan program.
Rezultati takmičenja:
1.mjesto – ekipa OŠ “Behaudin Selmanović” u sastavu: Ahmespahić Sajra, Brčić Nermin i Cerić Nedim (nastavnik: Nermin Imamović)
2.mjesto – ekipa OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” u sastavu: Karabegović Nejra, Bečirević Ena i Adilović Lamija (nastavnica: Emina Smailbegović)
3.mjesto – ekipa OŠ “Zahid Baručija” u sastavu: Imran Mujkanović, Faris Jusubašić i Muhamed Bećirević (nastavnica: Naida Kovačević – Džigal)
Pobjednička ekipa OŠ “Behaudin Selmanović” predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina” koje će se održati 10.12.2016.godine.