DOSTOJANSTVENO OBILJEŽENA GODIŠNJICA 1. SLAVNE – VITEŠKE BRIGADE

I ove godine Udruženje „ 1. SLAVNA – 111. VITEŠKA BRIGADA“ Sarajevo obilježila  je veličanstvene pobjede pripadnika 1. Mehanizovane brigade, koji su u sadejstvu sa pripadnicima Vogošćanskih odreda i 2. mtbr. u vremenu od 5. do 16. decembra 1992. godine oslobodili sjeverozapadne padine Orlića, selo Živkoviće, čuvene  kote  850 i 830, selo Jezera, Vis i … Nastavi čitati DOSTOJANSTVENO OBILJEŽENA GODIŠNJICA 1. SLAVNE – VITEŠKE BRIGADE