Naslovnica VIJESTI INFO DEMINIRANJE BRDA ŽUČ

DEMINIRANJE BRDA ŽUČ

138

01.avgusta 2015.godine, navršilo se  pet godina od  stupanja na snagu Konvencije o zabrani kasetne municije, koju je potpisala 2008 Bosne i Hercegovine.
Trenutna veličina minski sumnjive površine u bih iznosi 1.176,5 km2 ili 2,3%  ukupne površine BiH, gdje se nalazi 1.417 ugroženih zajednica od  mina/nus-a i koji direktno utiču na sigurnost oko 538.500 građana ili oko 15% od ukupnog broja stanovnika BiH. Najkritičnije je u područjima koja su nekada bila linije razgraničenja, tako je sa dijelovima općine Vogošća. Deminerski radovi se izvode na lokalitetu brda Žuč. Riječ je o koti 830-1, gdje je zbog prošlogodišnjih elementarnih nepogada obustavljeno  deminiranje