Naslovnica VIJESTI INFO DANAS JE MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

DANAS JE MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

112

Svake godine u svijetu se 12. maj obilježava kao Međunarodni dan sestrinstva. Ovaj datum se povezuje s rođenjem začetnice modernog sestrinstva Florence Nightingale.

Nihada Kulovac, glavna medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošća kaže da je oduvijek željela biti medicinska sestra i pomagati drugima. Medicinsku školu nije upisala na nagovor drugih nego iz želje da bude na usluzi ljudima kojima je medicinska njega i pomoć potrebna. Medicinska sestra je važna spona između ljekara i pacijenta, ali je pacijent kaže Nihada za njih najvažniji. Odnos pacijenata prema medicinskim sestrama uglavnom je dobar, ali postoji i onaj mali postotak koji su nezadovoljni njihovim radom. Takvih će uvijek biti, svjesna je Nihada, ali one nastoje da svoj posao rade savjesno, humano i predano.  U trenutku kada smo suočeni s pandemijom, iskrena podrška ide svim profesionalcima u zdravstvenom sistemu koji neumorno rade na suzbijanju korona virusa. Na prvoj borbenoj liniji su zdravstveni radnici, a posebno medicinske sestre-tehničari svih profila i nivoa obrazovanja koji oboljelima pružaju potrebnu zdravstvenu njegu u posebnim uslovima i okolnostima, u posebnoj zaštitnoj opremi, rizikujući vlastito zdravlje, ali rade i na zdravstveno-edukativnim aspektima u javnom zdravstvu.

Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu na rad i ulogu medicinske sestre u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara.